Nov 22, 2017 Last Updated 9:06 PM, Nov 20, 2017

Zjednoczenie rosyjskiego wolno…

W Rosji powstał Związek Suwerennych Obediencji Maosńskich! Memorandum o stworzen...

Okno na południe Rzeczypospoli…

Całkiem niedawno na naszych łamach zamieściliśmy informację o powstaniu wolnomul...

Zapis Video wykładu W. Mościbr…

W dniu 18.10.2017 roku w Poznaniu w teatrze dnia ósmego odbył się wykład ...

Bitwa o Sztukę Królewską - Wydanie II

okladka sztuka krolewska black antlers"Bitwa o Sztukę Królewską" autorstwa Karola Wojciechowskiego to bez wątpienia biały kruk na polskim rynku wydawnictw o tematyce wolnomularskiej. Niewielki nakład oraz czas, jaki upłynął od pierwszego wydania sprawiły, iż pozycja ta do tej pory była trudno dostępna. 

Redakcja Rzeczpospolitej Wolnomularskiej z radością przeczytała wiadomość, iż nakładem Wydawnictwa Black Antlers książka ta została wznowiona z nieznacznymi zmianami w warstwie redakcyjnej oraz ze zmianami we wstępie i zakończeniu oraz poszerzonym rozdziałem o polskim wolnomularstwie wobec klerykalizmu. 

Zachęcamy do zakupu tej pozycji TUTAJ oraz do lektury treści wstępu na stronie wydawnictwa pod tym linkiem.

Warto odwiedzić również profil wydawnictwa na Facebooku: https://www.facebook.com/black.antlers.press/ 

Poniżej spis treści wydania II:

 

13 • PRZEDMOWA
25 • ROZDZIAŁ I. 
 PANORAMA ARS REGIA I SZCZYPTA DEFINICJI
25 • 1. Definicje wolnomularstwa
26 • 1.1. Obediencje
28 • 1.2. Wypowiedzi wolnomularzy
30 • 2. Uznanie dawniej i dziś. Zasady
40 • 3. Panorama masonerii „nieregularnej”
59 • 4. Zasady rozpoznania masonerii „pozaregularnej”
67 • 5. Zróżnicowanie w ramach wolnomularstwa regularnego
74 • 6. Masoneria nieregularna a dzika loża
77 • ROZDZIAŁ II. 
 SPÓR O ANDERSONA I LANDMARKI CZYLI KTO NAPRAWDĘ WPROWADZAŁ INNOWACJE DO MASONERII 
77 • 1. Początki zorganizowanego wolnomularstwa spekulatywnego
83 • 2. Konstytucje Andersona – tradycja czy postęp?
91 • 3. Osoba Jamesa Andersona
94 • 4. Landmarki dawniej i obecnie
102 • 5. Innowacyjna zasada terytorialności
105 • ROZDZIAŁ III. 
 1877 R. CZY WCZEŚNIEJ? 
105 • 1. Francuzi nie byli pierwsi. Mit niezwłocznego zerwania stosunków
111 • 2. Droga do laicyzacji sprzed 1877 r. i dalsze reperkusje
119 • ROZDZIAŁ IV. 
 NIEJASNY OBRAZ IDEOWY WOLNOMULARSTWA ŚWIATOWEGO DO LAT 30. XX W.
119 • 1. Wolnomularstwo męskie u progu lat 30. w Europie 
 i Ameryce Południowej
125 • 2. Pozycja wolnomularstwa francuskiego i innych organizacji liberalnych w świecie Ars Regia
125 • 2.1. Pierwszy kontratak brytyjskich Anglosasów
126 • 2.2. Francja
133 • 3. Wolnomularstwo anglosaskie wobec prześladowań wojennych 
 „sztuki królewskiej” w Europie
137 • ROZDZIAŁ V. 
 WOLNOMULARSTWO AMERYKAŃSKIE WOBEC MASONERII FRANCUSKIEJ I NURTU LIBERALNEGO
137 • 1. 1868 r. i 1877 r.
139 • 2. Odbudowa stosunków z wolnomularstwem romańskim
146 • 3. Dyskusje amerykańskich masonów o obliczu ideowym wolnomularstwa francuskiego
154 • 4. Ponowne zrywanie więzi
159 • 5. Okres powojenny. Koniec podwójnego uznania
165 • ROZDZIAŁ VI. 
 RYT SZKOCKI DAWNY I UZNANY W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ – PRZEMIANY
165 • 1. Ryt szkocki – narodziny, rozwój, dylematy ideowe
168 • 2. Międzynarodowe zjazdy RSDiU
169 • 3. Adogmatyzm rytu szkockiego
173 • 4. RSDiU a polityka
175 • 5. Ryt szkocki – powojenna stabilizacja
179 • ROZDZIAŁ VII. 
 MIĘDZYNARODOWE INICJATYWY MASOŃSKIE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I PO WOJNIE
179 • 1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnomularskie AMI
179 • 1.1. Okoliczności powstania
180 • 1.2. Struktura i zasady stowarzyszenia
184 • 1.3. Członkostwo w AMI i autorytet stowarzyszenia
185 • 1.4. AMI a obediencje „w pełni” regularne
187 • 1.5. Wystąpienie Wielkiej Loży Nowego Jorku 
 i Wielkiego Wschodu Holandii
188 • 1.6. W obliczu wojny
190 • 1.7. Smutny finał
191 • 2. Powszechna Liga Wolnomularska (UFL)
191 • 2.1. Początki
193 • 2.2. UFL wobec wydarzeń na świecie
194 • 2.3. Pod obstrzałem anglosaskim
195 • 3. Międzynarodowa aktywność wolnomularska w okresie powojennym
195 • 3.1. Kraje latynoamerykańskie
196 • 3.2. CLIPSAS i inni
201 • ROZDZIAŁ VIII. 
 ZMIANA UKŁADU SIŁ CZYLI DROGA DO IZOLACJI 
 LIBERALNYCH PO WOJNIE
201 • 1. Bilans zniszczeń i strat wojennych
203 • 2. Kontratak Anglosasów. Zwycięzca dyktuje warunki
208 • 3. Francja czyli nieregularna wyspa w morzu regularności
215 • 4. Losy powojenne „sztuki królewskiej” w innych krajach
215 • 4.1. Niemcy i Austria
220 • 4.2. Szwajcaria – europejska wyspa Ars Regia w morzu wojny
222 • 4.3. Beneluks
225 • 4.4. Portugalia
226 • 4.5. Skandynawia
227 • 4.6. Włochy
229 • 4.7. Azja
230 • 4.8. Ameryka Południowa
232 • 4.9. Afryka
233 • 5. Mechanizmy wewnętrzne podziałów obediencyjnych
237 • ROZDZIAŁ IX. 
 WIELKA LOŻA NARODOWA POLSKI I JEJ PERYPETIE DOKTRYNALNE
237 • 1. Krótka historia reaktywacji wolnomularstwa polskiegou progu XX w.
243 • 2. Oblicze ideowe wolnomularstwa w II RP. 
 Kierunek społeczny czy "duchowy"? 
249 • 3. Podstawowe zasady konstytucyjne wolnomularstwa polskiego w II RP
251 • 4. „Konserwatywno-liberalne” relacje WLNP. 
 Historia uznań polskiego wolnomularstwa w II RP
261 • 5. Wolnomularze polscy
265 • 6. Społeczno-polityczna aktywność wolnomularstwa polskiego.
284 • 7. Loże „Kopernik” a regularność polskiej masonerii.
292 • 8. Kto przejął cechy dawnego wolnomularstwa polskiego?
297 • ROZDZIAŁ X. 
 KOBIETY A WOLNOMULARSTWO
309 • ROZDZIAŁ XI. 
 ANTYKLERYKALIZM A REGULARNOŚĆ MASOŃSKA
309 • 1. Wprowadzenie do tematu
316 • 2. Antykościelne działania masonerii włoskiej
323 • 3. Polskie wolnomularstwo wobec problemu klerykalizmu
333 • ROZDZIAŁ XII. 
 REGULARYZACJA
333 • 1. Definicja
336 • 2. Regularyzacja a ponowna inicjacja. 
 Praktyka lóż anglosaskich i europejskich
345 • 3. Regularyzacja w Polsce
350 • 4. Liberalni, którzy regularyzują
351 • 5. Wnioski końcowe
359 • ROZDZIAŁ XIII. 
 PARADOKSY LOSU
359 • 1. Postępowy epizod w Memphis-Misraim
363 • 2. Wolnomularstwo prusko-niemieckie i jego aktywność 
 na ziemiach polskich w czasach II RP
363 • 2.1. Krótki rys historyczny początków masonerii niemieckiej
365 • 2.2. Wolnomularstwo niemieckie wobec przemian 
 społeczno-politycznych i wydarzeń wojennych w XIX i XX w.
369 • 2.3. Wolnomularstwo prusko-niemieckie na ziemiach polskich i w II RP
371 • 2.4. Paradoksalna sytuacja Związku Niemieckich Lóż Wolnomularskich
377 • 3. Prince Hall
377 • 3.1. Narodziny wolnomularstwa czarnoskórych
379 • 3.2. Casus Prince Hall jako przykład manipulacji zasadami uznania przez wolnomularstwo białych w USA
381 • 3.3. Wolnomularstwo afroamerykańskie po II wojnie światowej
385 • 4. Wielkie Przeorstwo Galów
389 • 5. Casus rumuński
391 • 6. Kościuszko pod Białym Orłem z nieregularnego Wschodu?
396 • 7. Wolność – Równość – Braterstwo
403 • ROZDZIAŁ XIV. 
 DLACZEGO NIE WARTO PRZESADZAĆ? 
 LOGIKA I KONSEKWENCJE
403 • 1. Być świętszym od papieża
435 • 2. Konsekwencje upraszczania terminologii w imię 
 jedynie słusznej idei
439 • 3. Różne punkty widzenia na sprawę
448 • 4. Uświęcona wizja historii
455 • ZAKOŃCZENIE 
461 • APENDYKS. 
 WIELKI ARCHITEKT WSZECHŚWIATA. KIM/CZYM JEST I Z CZEGO BUDUJE?
461 • 1. Troszkę historii
463 • 2. Budować z niczego
464 • 3. Koncepcje Wielkiego Architekta Wszechświata
470 • 4. Wielki Architekt na gruncie polskiego wolnomularstwa
477 • 5. Podsumowanie
485 • WYKAZ SKRÓTÓW

 

Skomentuj

Upewnij się, że uzupełnisz wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*). Możesz używać podstawowych znaczników html.Wykonaj zadanie w okienku poniżej, żeby dodać komentarz

My na Facebooku

Subskrybuj nasz newsletter

Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w polskiej i nie tylko masonerii? Zapisz się na newsletter.

Najczęściej czytane

Loża żałobna za Księcia Józefa Poni…

27 Lis 2015 historia masonerii

Wielki Wschód Polski 1910-18

13 Lis 2015 historia masonerii