Apr 30, 2017 Last Updated 3:48 PM, Apr 28, 2017

Wojciech Mościbrodzki - Filozo…

Drodzy Państwo,  Kanał MaxMediaStream (http://maxmediastream.pl/)  na...

Masoński rytuał dostępny dla k…

Wielka Loża Rosji, obediencja  rozpoznawana jako regularna m.in. przez Wiel...

Apel Republikański

Wielki Wschód Francji (Grand Orient de France), Federacja Francuska Zakon...

Pokolenie, nazwane niegdyś przez Bohdana Cywińskiego mianem „niepokornych”, wydało szereg śmiałych myślicieli i innowatorów politycznych, którzy na zawsze zmienili polskie realia. Do tego właśnie pokolenia, składającego się z ludzi urodzonych przede wszystkim w latach 60. XIX w., zaliczyć można fundatora nowoczesnego kooperatyzmu, Edwarda Abramowskiego. Abramowski, będąc myślicielem oryginalnym nie tylko w polskim, ale także i międzynarodowym wymiarze, natchnął swymi koncepcjami etycznymi całe pokolenie. Nie oznacza to jednak, że w okresie wcześniejszym nie funkcjonowały idee zrzeszeń, opartych o zasady braterstwa, partycypacji, solidarności i współdziałania. Przeciwnie: już w pierwszych dekadach XIX w. zaobserwować można pierwszą falę koncepcji bliskich kooperatyzmowi. Za ich kolebkę należy uznać Francję.

- Pierwszy Stopień Symboliczny[2].

Chyba wszyscy znamy litografię przedstawiającą Waleriana Łukasińskiego zakutego w kajdany. Mocne, wręcz groźne spojrzenie oraz spokojna twarz przemawia do nas najczęściej z kart podręczników historii lub broszur okolicznościowych przypominających, iż Walerian Łukasiński przetrzymywany był w różnych więzieniach carskich przez łącznie 46 lat. Trudno nam to sobie wyobrazić, tym bardziej, że w chwili aresztowania Łukasiński liczył sobie ledwie 36 wiosen. Rzadko chyba zadajemy sobie pytanie czym zasłużył na półwiecze więzienia?

Długo wahałem się przed podjęciem decyzji o napisaniu tej deski. Przede wszystkim dlatego, że - jak chyba każdy autor - świadom jestem niedoskonałości napisanych dotąd przeze mnie tekstów. Czy zatem mam prawo, by występować tu w roli eksperta, by pouczać innych? Co więcej, poszukując dostępnych, jak się okazuje nielicznych źródeł - głównie obcojęzycznych, doszedłem do wniosku, że najlepiej byłoby podejść do tematu autorsko. Tym samym sytuowałbym się jednak w roli autorytetu absolutnego, który nie potrzebuje opierać się na opracowaniach innych badaczy problemu. Z drugiej strony, utrzymując się z pisania od ponad dwóch dekad uznałem, że przynajmniej w teorii mam niejakie pojęcie o co w materializowaniu myśli chodzi, i że warto podzielić się tym z mniej doświadczonymi SS:. i BB:. Do pisania jednak przystąpiłem, licząc bardzo na pomoc w uzupełnieniu i udoskonaleniu tej pracy przez Was Drodzy BB:. i SS:.. Mam nadzieję, że dzięki Wam powstanie wspólne dzieło będące przydatnym drogowskazem na inicjacyjnej drodze kolejnych wolnomularskich pokoleń. Potraktujcie zatem tę deskę, jako swego rodzaju zaczyn, pretekst do własnych przemyśleń i do powstania poważnego dzieła.

W niespełna cztery lata po śmierci Narutowicza, 6 czerwca 1926 roku, dostojnicy Wielkiej Loży Narodowej zapalili światła loży Gabriel Narutowicz, oznaczonej numerem XVII [1]. Z uwagi na ubogi materiał źródłowy, przeprowadzenie szerszych badań nad historią loży wydaje się zadaniem trudnym. Jednakże z dostępnych informacji w literaturze  można to z powodzeniem nadrobić. Wiadomo, iż podczas inauguracji loży obecni byli: Andrzej Strug (Wielki Komandor), Marian Ponikiewski (Wielki Namiestnik), a także Zygmunt Dworzańczyk (Wielki Sekretarz)[2]. Loża została utworzona przez ośmiu doświadczonych wolnomularzy, o bogatej i ciekawej przeszłości. Wielu z nich przetrwało w nazwach łódzkich ulic i szpitali [3].

Na Chwałę Wielkiego Architekta Wszechświata i Ludzkości

CZ:. M:. Bracia i Siostry w Waszych stopniach i urzędach

Banał? Co można powiedzieć o tych słowach, aby nie otrzeć się o naiwność i odtwórczość…? Te trzy słowa wykrzykujemy wszakże od niemal 300 lat podczas każdych prac rytualnych.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, choć raz, co właściwie znaczą, być wolnym, równym i braterskim względem siebie, ale i innych? Czy znaczy to samo, co kiedyś, czy może dziś znaczy co innego?

 

Iwona A. Siedlaczek

Szkoła Muzyczna im. Tadeusza Szeligowskiego

Lublin

Masońskie korzenie osobowości Fryderyka Chopina[1]

 

W książce o Chopinie wielkiego admiratora nie tylko twórczości kompozytora, ale niezwykle wyczulonego, uwrażliwionego  na muzykę pisarza Jarosława Iwaszkiewicza znalazło się zdanie: „Czy sam Fryderyk należał do masonów – pozostaje kwestią otwartą[2]. Warto do tematu masonerii w życiu kompozytora wracać, choć wiadomo, że czynnym masonem nigdy nie był. Z pewnością jednak można pokazać, jak wiele osób z jego kręgu, nauczycieli i przyjaciół, przynależało do tego szlachetnego stowarzyszenia. I jaki miało to wpływ na kształtowanie się osobowości Chopina, również jej artystycznej części.

Deska wygłoszona na pracach S∴ i D∴ Loży Kultura na Wsch∴ Warszawy w marcu 2016

Historia masonerii we współczesnym Izraelu

Masoneria na terenach dzisiejszego Izraela nie istniała aż do końca XIX wieku, kiedy to kilku wolnomularzy, przekonanych o bliskowschodnio-biblijnych źródłach masonerii chciało przeprowadzić badania archeologiczne, mające odnaleźć zabytki kultury materialnej dowodzące związku masonerii ze świątynią jerozolimską, zbudowaną przez Króla Dawida.  W 1867 roku do Jerozolimy przybył Sir Charles Warren, brytyjski oficer i miejski komendant policji z Londynu. Mason i człowiek o niezwykle bogatej biografii. Dość wspomnieć, że pośrednio związany był ze sprawą Kuby Rozpruwacza, co do którego rościmy sobie prawa my Polacy, jak i Żydzi (podobnie jak z Brunonem Schulzem – czym innym jednak obaj panowie się zasłużyli). Prowadził prace wykopaliskowe na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. W czasie prac odkryto szyb, zwany Szybem Warrena, który przez jakiś czas identyfikowany był z tunelem z Księgi Samuela, który posłużył do zdobycia Jerozolimy skrycie od środka. Z ciekawostek: w czasach emerytury brał czynny udział w tworzeniu ruchu scoutowego z Robertem Baden-Powellem.

Tajemnica liczby Trzy

Symbolizuje pełnię, wielkość, harmonię, siłę. Uważano ją za liczbę najświętszą ze wszystkich liczb.  Pitagorejczycy uznali ją za liczbę doskonałą, ponieważ zawiera w sobie początek, środek i koniec — Trójka.

 Trójka posiada bogatą symbolikę. Liczba ta reprezentuje Czas, składający się z trzech elementów: przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. Określa różne aspekty życia człowieka: fizyczny, umysłowy i duchowy oraz jego etapy: młodość, dojrzałość i starość. Trzy cnoty teologiczne: wiarę, nadzieję i miłość.

Znane są mitologiczne i kulturowe „triady”, między innymi egipska — Izyda, Ozyrys i Horus; grecka — Zeus, Posejdon i Hades; rzymska — Jowisz, Neptun i Pluton oraz  chrześcijańska — Trójca Święta (Ojciec, Syn i Duch Św.). Wyodrębniano także trzy znaczenia Biblii: historyczne, alegoryczne i moralne.

Czcigodny Mistrzu

i Wy, Siostry i Bracia w swoich stopniach i urzędach.

WODA - prosty związek chemiczny, H2O, wcześniej zapisywany jako HHO - znany każdemu.

Tak, jak to bywa z prostymi rzeczami czy związkami, nie są one wcale takie proste jak się wydaje.Są za to do życia niezbędne. Kiedy ludzkość zaczęła rozwijać t.z.w. "wolną myśl", tj. około 5-6 lat p.n.e., według najbardziej rozpowszechnionego sposobu datacji, sprawiło iż rozkwitać zaczęły poszukiwania intelektualne, przyjmujące postać filozofii, fizyki, alchemii czy chemii.Rozwiązań na miarę rozumu, dedukcji i nauk. Podświadomie człowiek szuka wyjaśnienia rzeczy dla siebie niezrozumiałych, jakże jednak ważnych. Jeżeli nie posiadamy wiedzy - zaczyna działać wyobraźnia dzięki której rzeczy niewyjaśnione staramy się zrozumieć poprzez symbole przypisując im znaczenie według potrzeb. Tak było od początku cywilizacji.

                                                               Warszawa 14 stycznia 2016

Determinizm, ex definitione to teoria naukowa o prawidłowym, koniecznym powiązaniu wszystkich wydarzeń i zjawisk, o ich przyczynowym uwarunkowaniu.  Determinizmowi idealiści przeciwstawiają  indeterminizm tj. doktrynę głoszącą,  że naturalny bieg rzeczy w świecie nie jest podporządkowany żadnej prawidłowości, a w przypadku ludzi, posiadają oni wolną wolę i działalność ich nie jest od niczego zależna. Są to kwestie; konieczności, wolności przyczyny i skutku; porządku rzeczy. 

My na Facebooku

Subskrybuj nasz newsletter

Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w polskiej i nie tylko masonerii? Zapisz się na newsletter.

Najczęściej czytane

Wielki Wschód Polski 1910-18

13 Lis 2015 historia masonerii

Masoneria Liberalna

08 Lis 2015 masonopedia

Kuba Puchan - To był zamach! -

08 Gru 2016 Z zycia loz RP