Apr 21, 2019 Last Updated 9:01 PM, Feb 20, 2019

G. Andrzejczyk - Bruno. Bioety…

Od Redakcji - nie sposób w krótkim teście opowiedzieć o jakieś dzi...

Adam Witold Wysocki nie żyje

Płaczmy, płaczmy, płaczmy lecz nie traćmy nadziei. Wolnomularstwo Polskie, a sz...

O masonerii we Wrocławiu

Zapraszamy na spotkanie z wolnomularzem, członkiem jednej z polskich lóż...

Alfabet wolnomularski

  • Lip 27, 2017
Dział: Deski
Czytany 3587 razy

Od A do Z by S:. ABB J

A

A jak „Abrakadabra” – pochodzi od zwrotu abreq ad habra, co oznacza „nieś swój promień ku śmierci”. Na przełomie II i III wieku w medycynie przypisywano wyrażeniu właściwości ochronne przed malarią i gorączkami. W średniowieczy stanowiło ozdobę, talizman przed chorobą, traktowane, jako zaklęcie magiczne. Graficzny zapis tego słowa też nie pozostaje bez znaczenia. Pochodzi od lekarza Q. Setrenusa Sammonicusa De medicina parvo pretio parabili, natomiast graficzy zapis słowa słowa „Abracadabra” przyjmuje kształt trójkąta. W wolnomularstwie, jak wskazuje Leland Manuscript, oznacza skrywane umiejętności związane z możliwością ujarzmienia sił osiąganych za pomocą talizmanu. Leland Manuscript  to dokument składający się z katechizmu drukowanego w „ The Gentelmen’s Magazine w 1753 roku. Dokument zawiera pytania skierowane do wolnomularzy przez Króla Henryka VI oraz udzielone prze nich odpowiedzi. Wskazuje się, iż masoni skrywają wiedzę i siłę związaną z ujarzmieniem sił związanych z talizmanem. I dalej, siedem liter imienia АΒΡΑΣΑΞ ma wartość liczbową 365 (Α = 1, Β = 2, Ρ = 100, Α = 1, Σ = 200, Α = 1, Ξ = 60). Słowo to znajdujemy, jako magiczny znak i symbol pełni (m.in. zapewne także w odniesieniu do liczby siedem) w hellenistycznych papirusach magicznych, również na starożytnych i średniowiecznych amuletach z kamienia, najczęściej w połączeniu z postacią o ludzkim tułowiu z głową koguta, ludzkimi rękami i wężami zamiast nóg.

Kluczowe słowa do dalszych poszukiwań: „Abracadabra”, „Leland-Lock Manuscript”, „Bodlein Library”.

B

„B” jak Baranek, czyli od baranka do fartuszka. Baranek,  dalej jagnię i skóra jagnięcia. Symbol niewinności i nieskalaności. Podstawowy strój rytualny wolnomularzy wykonany jest z białej skóry jagnięcia i symbolizuje nieskazitelność i czystość w życiu i zachowaniu. Wolnomularze uważają, że prekursorski znaczeniowo w stosunku do fartuszka był pas używany przez Templariuszy (związany ze ślubem czystości). Uczeń otrzymuje fartuszek w momencie inicjacji. Fartuszek masoński ma przeważnie kształt pentagonalny, składa się z prostokąta w dolnej części oraz najczęściej trójkątnego baweta. W przypadku Ucznia bawet jest podniesiony, u Czeladnika opuszczony na zewnątrz. W stopniu Mistrza na białym fartuszku znajdują się kolorowe (najczęściej niebieskie lub czerwone) wypustki. W przypadku wyższych stopni wtajemniczenia zdobione są haftem z charakterystyczną symboliką. Fartuszek jest symbolem pracy masońskiej, stanowiącej największy obowiązek członka wspólnoty i jednym z podstawowych symboli przynależności do loży masońskiej. Pracownicy budowy, mularze operatywni używali fartucha jako ubioru ochronnego podczas pracy. Wolnomularstwo zaczęło alegoryzować i przedstawiać na sposób symboliczny znaczenie rekwizytów i poszczególnych narzędzi budowlanych, a tendencja ta przesunęła się również na ubiór. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Może to, że baranek jest atrybutem Jana Chrzciciela, Patrona wolnomularzy (obok Jana Ewangelisty). Przedstawiany jest jako Baranek Boży, baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem. Jan Chrzciciel to baranek, symbol niewinności i nieskalaności, baranek bez skazy. Link, pod którym można trochę więcej dowiedzieć się o znacznie fartuch masońskiego (np. operatywne i spekulatywne): http://www.masonic-lodge-of-education.com/masonic-lamb.html. Fartuszki pięknie zostały przedstawione na załączonych zdjęciach: Uczeń, Czeladnik i Mistrz. Deska na temat znaczenia fartuszka została niedawno odczytana w LK. Zachęcam zatem do ponownej lektury!!! Kluczowe słowa do dalszych poszukiwań: „Fartuszek masoński”, „Bawet”, „Patroni Wolnomularzy”, „Jan Chrzciciel” oraz inne, według uznania …

C

„C” jak Chaos. W tradycji antycznej Grecji i w przekazie Biblii, chaos stanowił początek wszystkiego. W mitologii greckiej, z chaosu powstała wieczna ciemność Ereb (Ciemność to symbol ignorancji etycznej charakteryzujący Profana przed przystąpieniem do inicjacji wolnomularskiej. Cała późniejsza droga wtajemniczenia jest dążeniem ku światłu), ciemna noc Nyks, a z nich wyłoniło się wieczne światło Eter (Światło stanowi przede wszystkim symbol życia, radości i bezpieczeństwa, oznacza ducha mądrości, symbol wiedzy) i jasny dzień Hemenra. „Ordo Ab Chao” to wezwanie do wzbudzenia ładu z chaosu, które stało się dewizą wielu rytów wolnomularskich. Dziś stanowi motto Rady Najwyższej trzydziestego trzeciego stopnia Szkockiego Dawnego i Uznanego Rytu. Według T.C., „Ordo Ex Chao”, czyli „Ład z Chaosu” to pradawna formuła kosmologiczna, w epoce nowożytnej upowszechniona przez adeptów wiedzy tajemnej i do dziś pozostaje dewizą wielu systemów masońskich. W przeciwieństwie do hermetyzmu, grecka i judeo-chrześcijańska ortodoksja w ogóle nie uznawała pojęcia chaosu lub traktowała chaos wyłącznie jako źródło zła. Zgodnie z nią Bóg stworzył świat ex nihilo (bez jakiejkolwiek pomocy), w akcie nacechowanym harmonią i prostotą. Ordo Ex Chao – czyli porządku z chaosu!!!

http://www.masonicdictionary.com/ordoabchao.html

https://www.youtube.com/watch?v=pivMEyM1u-g

http://lozakultura.pl/masonskie-lektury/

D

Jako, że Kordian Krukowski wywołał mnie dziś do tablicy, proszę Kordianie :-) Kolejna litera Naszego Alfabetu wolnomularskiego :-) „D”, czyli Drabina Jakubowa. Podczas snu biblijny patriarcha Jakub, ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz chodzących w górę i w dół Aniołów Bożych (Anioł, jako przyjaciel człowieka). Na szczycie drabiny stał Pan (stwórca/Jahwe). Miejsce, w którym Jakub miał to widzenie, nazwał Betel. Wywodzona z tej wizji drabina Jakuba stanowi element symboliki pierwszego stopnia wtajemniczenia wolnomularskiego. W pierwotnej wersji wolnomularska drabina Jakuba miała tylko trzy szczeble symbolizujące trzy cnoty kardynalne. W wielu rytach symbolizuje ona Nadzieję, Wiarę oraz Miłość. Czasem zdobią ją alegoryczne figury lub początkowe litery nazw poszczególnych cnót. W wolnomularstwie cnotami kardynalnymi są czystość, umiarkowanie, hart i sprawiedliwość. Praktykowanie cnót kardynalnych zalecane jest w dawnym oraz współczesnym wolnomularstwie przy okazji obrzędów inicjacyjnych i dalej w różnych stopniach. W późniejszej ikonografii niejednokrotnie wolnomularscy artyści zwiększali liczbę stopni drabiny Jakuba do trzydziestu trzech. Dalsze poszukiwania według potrzeb! Dziękuję! And more about the Jacob's Ladder here:  http://www.masonicdictionary.com/ladder.html

E

Drodzy, kolejną literę alfabetu "E" zdefiniujemy proszę wspólnie.... "E" jak Egregor :-) ..... Ja poczekam :-) Egregor to termin określający klimat duchowy loży wolnomularskiej, powstały na bazie wspólnych przeżyć i doświadczeń jej Członków. W ezoteryce nazwa jednego z rodzajów myślokształtu (myślokształt - określenie stosowane przez osoby przekonane że uprawiają eksterioryzację, oznaczające twór istniejący jedynie w umyśle człowieka, w odróżnieniu od świata realnego, związanego ze zbiorowością ludzką) Inaczej mówiąc, jest to rodzaj kolektywnej świadomości. Między grupą a egregorem, zdaniem ezoteryków, istnieje relacja symbiotyczna. Słowo pochodzi z języka greckiego (ἑγρήγορος), w którym oznacza obserwatora. Koncepcję egregorów opisywał Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku w dziele The Golden Dawn, a także różokrzyżowcy. Kochani do dzieła! Waszym zdaniem EGREGOR to......

F

„F” jak Flaga. I pytanie - dlaczego trzy kolory flagi Francji przedstawiane są w kolejności czerwony - biały - niebieski lub niebieski - biały- czerwony? Pierwsza trójkolorowa flaga, jako odwrócone kolory, obowiązywała w latach 1790–1794. Tricolore, czyli obecna flaga Francji to, jak wiemy, kolejność niebieski – biały - czerwony. Kolor biały nawiązuje do wcześniejszej białej flagi królewskiej, kolory czerwony i niebieski to tradycyjne kolory Paryża. Biel oznacza króla, barwa niebieska – szlachtę, barwa czerwona – lud. Panuje przekonanie, iż kolory te oznaczają również „Wolność, Równość, Braterstwo”. Warto dodać, iż są to tzw. barwy pansłowiańskie, bowiem barwy te widnieją na flagach większości krajów słowiańskich oraz tych krajów, w których narody słowiańskie lub słowiańskojęzyczne stanowią większość. Mają one symbolizować postulowaną przez panslawizm koncepcję wspólnych korzeni Słowian. Barwy te zostały przyjęte podczas I zjazdu wszechsłowiańskiego w Pradze w 1848. Ale, wracając do powszechnie znanego hasła Liberte, Egalite, Fraternite, które kojarzone jest przede wszystkim z Wielką Rewolucją Francuską, na której sztandarach dumnie zostało wpisane. Jest to skojarzenie słuszne, ale nie jedyne, bowiem to podstawowe hasło głoszone przez wolnomularzy, które obok tych trzech członów dodają czasem jeszcze jeden – Sprawiedliwość społeczna. Słowa te stanowią dewizę, jak i jedną z istotnych aklamacji wolnomularskich. Jak kolory mają się do wolnomularstwa? Masoneria stworzyła system wtajemniczeń (stopni), których przejście wiąże się z alegorycznym poznawaniem prawd metafizycznych i moralnych. Podstawowe stopnie inicjacji masońskiej (tzw. masonerii błękitnej) to Uczeń, Czeladnik i Mistrz. Ponadto istnieją systemy wyższych wtajemniczeń (tzw. masoneria czerwona, czarna, biała), z których można wymienić Ryt Szkocki Dawny i Uznany, Ryt Francuski Nowoczesny, Ryt York, Ryt Szwedzki, Ryt Memphis-Misraim etc. Rozróżnia się stopnie uniwersalne (masoneria błękitna, od 1. do 3.), kapitularne (masoneria czerwona, od 4. do 18.), filozoficzne (masoneria czarna, od 19. do 30.) oraz administracyjne (masoneria biała, od 31. do 33.). Jakie kolory jeszcze występują w masonerii? Purpurowy, będący mieszaniną niebieskiego i czerwonego, symbolu związku braterskiego. Czerwony to kolor ognia. Biały jest symbolem czystości. Czarny w starożytności był symbolem smutku. Zielony, będący niezmiennym kolorem różnych zimozielonych drzew, krzewów. Żółty jest symbolem światła. Fiolet jest symbolem żałoby. Niebieski jest najwyższym i najważniejszym kolorem w wolnomularstwie i posiada wiele znaczeń. Od "F" jak Flaga po kolory wolnomularskie. Do usług! MORE INFORMATION ABOUT SIGNIFICANCE OF MASONIC COLORS:

http://www.masonicdictionary.com/colors.html

Drodzy mam ogromny zaszczyt przedstawić Państwu B:. Waldemara Gniadka. Waldemar Gniadek (ur. 14 czerwca 1962 w Warszawie) – polski wydawca i działacz wolnomularski, od 2007 do 2010 roku wielki mistrz Wielkiego Wschodu Polski. Obecnie pełni odpowiednie funkcje w S:. i D:.  Loży Kultura na W:. Warszawy oraz nowopowstałej Obediencji Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej (http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/z-zycia-masonerii/item/531-doroczny-konwent-wielkiego-wschodu-rzeczypospolitej-polskiej). Studiował meliorację w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i prawo na Uniwersytecie Warszawskim, działał w opozycji demokratycznej (m.in. współtworzył Studenckie Grupy Oporu oraz Oficynę Wydawniczą „Pokolenie”, którą kierował w latach 1985-1991). Inicjację masońską przeszedł 14 stycznia 1995 roku w loży „Puszkin” na Wschodzie Paryża należącej do Wielkiej Loży Francji. Od 2004 roku związany z lożą „Wolność Przywrócona” na Wschodzie Warszawy, gdzie zdobył stopień czeladnika i mistrza. W 2006 roku w warszawskiej loży doskonalenia Sokrates został podniesiony do stopnia mistrza wybranego, a następnie wielkiego wybranego (II wyższy porządek rytu francuskiego). W latach 2006-2007 zastępca wielkiego mistrza Wielkiego Wschodu Polski do spraw wewnętrznych, a 16 listopada 2007 roku został wybrany wielkim mistrzem Wielkiego Wschodu Polski. Od dnia 5 listopada 2010 r. do czerwca 2013 r. przewodniczył Radzie Najwyższej Polski 33 i Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego, piastując stanowisko Suwerennego Wielkiego Komandora. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej utworzonego w 2012 r. w Warszawie Instytutu „Sztuka Królewska w Polsce”, którego celem jest inspirowanie, prowadzenie oraz koordynacja badań naukowych na temat przeszłości oraz teraźniejszości wolnomularstwa polskiego i światowego, przechowywanie oraz udostępnianie materialnych i niematerialnych świadectw dotyczących masonerii, wymiana informacji oraz wszechstronna popularyzacja wiedzy na temat wolnomularstwa i pokrewnych mu zjawisk. Waldemar Gniadek jest po prostu NIESAMOWITY! Swoim doświadczeniem wspiera na drodze wolnomularskiej swoich (i nie tylko) Uczniów, Czeladników i Mistrzów. Do B:. Waldemara można zadzwonić o każdej porze dnia i nocy! Zawsze służy swoim wsparciem!  Wspaniale opowiada anegdoty o wolnomularstwie i nie boi się, jako pasażer, jeździć z niektórymi SS:. W podróże masońskie. Organizuje również świetne pikniki z okazji Jana czerwcowego, na których spotykają się wolnomularze w wielu lóż. To dla mnie ogromny zaszczyt móc stanąć z B:. Waldemarem pomiędzy kolumnami. Waldku, w imieniu Wszystkich,  bardzo bardzo bardzo za wszystko dziękuję! Drodzy BB:. i SS:., oto Nasz Wspaniały B:. Waldemar Gniadek! Dziękujemy że jesteś! P.S. i zawsze otoczony pięknymi kobietami ;-)

H

„H” jak Heksagram, lub inaczej heksapla. Figura powstała z linii wrysowanych w sześciokąt w taki sposób, że tworzą one dwa złożone trójkąty równoboczne, będące symbolem połączenia ducha z materią, połączenia przeciwieństw. Magiczny heksagram odgrywał dużą rolę w alchemii (symbolizował chaos powstały z połączenia ognia i wody), kabale i astrologii. W alchemii uchodził za symbol zespolenia ognia i wody. Jako symbol religijny występuje w judaizmie i nosi nazwę gwiazdy Dawida. Heksagram jest symbolem makrokosmosu (makrokosmos to grecka nazwa „wielkiego świata”/”wszechświata”, czyli systemy świata zewnętrznego. Przedmiot wielu refleksji różokrzyżowców w badaniach Mysteriom Magnum. Wszechświat, którego odbiciem jest człowiek. Rozkładanie kobierca na podłodze Świątyni to symbol zjednoczenia mikro i makro kosmosu), podczas gdy pentagram symbolizuje mikrokosmos. Później został przejęty przez symbolikę wolnomularską i używany zwłaszcza w Royal Arch (Ryt Dawnych i Przyjętych Wolnomularzy Królewskiego Sklepienia powstał w wyniku sporów pomiędzy wielkimi lożami angielskimi) i w Order of the Secret Monitor.

I

„I” jak Izba. Stpniowo, począwszy od Obediencji, Loży, Świątyni i Izby, na przykład Rozmyślań, Izby środkowej, Zagubionych kroków, Izby mokrej. Jako, że jesteśmy przed kolejnymi inicjacjami, warto wspomnieć, iż najbardziej znana i niejednokrotnie opisywana, kontemplowana przez wolnomularzy, to Izbę Rozmyślań (podczas „I” jak Inicjacja, inaczej rytualne otrzymanie światła). Jest to pomieszczenie, sala medytacji, w którym, po raz pierwszy, Profan w otoczeniu symboli, rozmyśla nad własnym życiem oraz motywacją wstąpienia do loży/wolnomularstwa. Wiemy, iż w izbie rozmyślań dominuje kolor czarny. Umieszczone są w niej takie symbole jak klepsydra, czaszka, szkielet ludzki, kawałek chleba i dzban wody, klepsydra, wizerunek koguta, naczynia z siarką i solą, rtęć. Inicjowany widzi na jednej ze ścian złożony z inicjałów napis V.I.T.R.I.O.L. (Visita Interiora Terrae, Rectificandoque Inveniens Occultum Lapidem), czyli odwiedź wnętrze ziemi, a przez oczyszczenie odnajdziesz kamień tajemnicy (stara dewiza różokrzyżowców jest zaproszeniem do głębokiego przemyślenia ciemnych stron swojego jestestwa, do poznania siebie, a tym samym rozpoczęcia procesu alchemii duchowej, czyli indywidualizacji).  Wstępujący do wolnomularstwa musi w czasie przebywania w Izbie Rozmyślań spisać testament filozoficzny, w którym powinien określić swój stosunek do Boga, ludzkości, ojczyzny i samego siebie, a więc przedstawić idee, którymi będzie się kierował w swoim nowym życiu. Z aktem inicjacji związana jest również nieuporządkowana odzież (czyli w pozornym nieładzie: odsłonięte ramię oraz noga). Inicjowany pozbawiony zostaje wszelkich metalowych przedmiotów. W Izbie Rozmyślań, w dalszej kolejności, oczy inicjowanego przewiązane są opaską, która zostanie zdjęta dopiero po dokonaniu inicjacji. Sytuacja ta symbolizuje świat ciemności i chaosu, z którego kandydat pragnie się wyrwać. W wolnomularstwie można spotkać się jeszcze z terminem „Izba środkowa”. To termin używany w odniesieniu do centralnej części loży, w której zasiadają wolnomularze w stopniu Mistrza oraz „Izba zagubionych kroków”, zwana również salą zawiłych dróg. To pokój przygotowawczy, przedsionek  w loży, w którym neofita (osoba nowo nawrócona, która stosunkowo niedawno przyjęła jakąś wiarę. Termin używany też w stosunku do nowo inicjowanego Brata) pouczany jest o sekretnych znakach, hasłach i krokach.  Izba mokra, to miejsce, w której po ciężkich pracach wolnomularze wspólnie zasiadają do stołu podczas Agapy. http://www.masonicdictionary.com/chamber.html

J

„J” jak Jajo. Symbol pierwotnego chaosu, znak tworzenia świata i całości. Dla alchemików jajo filozoficzne, w którym odbywa się transmutacja metali. Było miejscem i przedmiotem wszelkich przemian. Symbolizowało tzw. materia prima. Jaj bywa często kojarzone z Kneph (to uskrzydlone jajo lub glob ziemski, otaczające symbole masońskie, a same z kolei otoczone przez węża (wąż w wolnomularstwie pojawia się przy wielu okazjach, m. in. ukształtowany w formie litry S, przebity strzałą tworzy pieczęć Cagliostra. Podobnie klamra w kształcie węża służy do zapinania paska przy fartuszku masońskim, ouroborus). W wymiarze symbolicznym oznacza twórczą zasadę lub Wielkiego Architekta Wszechświata, boskość, ludzkość i duchowość w człowieku. Kneph jest podstawowym emblematem Dawnego i Pierwotnego Rytu. Jest również symbolem Suwerennego Sanktuarium, tj. 95 stopnia Memphis Rytu), jako jeden z symboli zmartwychwstania, z nieśmiertelnością. Czyli zatrzymujemy czas J

K

W wolnomularstwie brak jest jednego, uniwersalnego kalendarza. Masoński sposób datacji zmienia się w zależności od obrządku bądź organizacji. Do najbardziej rozpowszechnionych należą: Anno Beneficio (A.B.), czyli sposób datacji od błogosławieństwa udzielonego Abrahamowi przez najwyższego kapłana Melchizedeka. Do aktualnego roku należy dodać 1913.Anno Caedio (A.C.) – sposób datacji używany w wyższych stopniach, nawiązujący do męczeńskiej śmierci Wielkiego Mistrza Zakonu Templariuszy Jacques’a de Molaya – od aktualnego roku należy odjąć 1314. Anno Depositionic 9A.Dep.) – sposób datacji używany w stopniach kryptycznych Royal and Select Masters, nawiązujący do zakończenia budowy Świątyni Salomona, do aktualnego roku dodaje się 1000. Anno Diluvii 9A.Dil.) – sposób datacji nawiązujący do bibilijnego potopu, używany w Royal Ark Mariner – do daty rocznej dodaje się 2348. Anno Inventionic (A. Inv.) – datacja stosowana w Royal Arch, nawiązująca do budowy Świątyni Zorobabela – do aktualnego roku należy dodać 530. Anno Lucis (A.L.) – najbardziej popularny w wolnomularstwie symbolicznym sposób datacji. Do aktualnego roku należy dodać 4000. Anno Mundi (A.M.) – używany w Szkockim Dawnym i Uznanym Rycie sposób datacji „od początku świata”, gdzie do aktualnego roku należy dodać 3760. Anno Ordinis (A.O.), używana w Knight Templars datacja od założenia Zakonu. Od aktualnego roku trzeba odjąć 1118. Od 31 marca, w LK mamy 6017 rok.

Kalendarz Wolnomularzy - W wolnomularstwie nie ma sposobności mówić o jednym kalendarzu. Gdyż jest od różny w zależności od obrządku i organizacji. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż z dniem 1 marca, dla Masonerii Błękitnej, stosującej system datowania Anno Lucis (A.L.), obchodziliśmy rozpoczęcie nowego dla wolnomularzy roku. Według rozważań, kalendarz wolnomularski bazuje na kalendarzu żydowskim oraz jest symplifikacją obliczeń Jamesa Ushera, zmieniając datę stworzenia świata ustaloną na 4004 r. p.n.e. na 4000 r. p.n.e. będący rokiem prawdziwego światła, czyli 6016 r. A.L. Wniosek ten wydaje się być słuszny również z powodu chronologii zdarzeń, gdyż wcześniej wymieniony uczony żył na krótko przed powszechnie uznaną za zawiązanie wolnomularstwa datą 1717 r. Najbardziej znane to: Anno Beneficjo (A.B), Anno Caedio (A.C.), Anno Depositions (A. Dep.), Anno Diluvii (A.Dil.), Anno Inventionis (A. Imv.), Anno Mundi (A.M.), Anno Ordinis (A.O.) czyli od założenia Zakonu Templariuszy, gdzie od aktualnego roku należy odjąć 1118.  „…Oszukałem w zasadzie sam siebie, gdyż założyłem, że za kalendarzem wolnomularskim kryje się misterium. Myślałem, że jest on symbolem, którego tajemnice zostały z biegiem czasu zapomniane, tak jak twierdzi wielu myślicieli. Myślałem, że w trakcie pisania tej deski odkopię zgliszcza tajemnicy i udowodnię, że takowa w ogóle istnieje. W tym momencie jestem w trakcie ostatecznej edycji gotowej pracy i już mogę Wam zdradzić, że od samego początku bardzo się myliłem….” Czego zatem życzyć Wolnomularzom? Wytrwałości w poszukiwaniu prawdy, w dążeniu do doskonałości, na wolnomularskiej drodze, porządku z chaosu, wewnętrznej harmonii, siły i piękna, Wolności, Równości, Braterstwa. Zobacz więcej na http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/masonskie-deski/item/166-kalendarz-wolnomularski

L

Jako, że zbliża się wielkimi krokami Dzień Naszych Najmłodszych, taką oto definicję dziś Wam Kochani przedstawię. Otóż LUFTON, inaczej Wilczek, to określenie syna wolnomularza, przy założeniu, że w środowisku domowym został odpowiednio uformowany/ukształtowany i wyniósł stamtąd określony system wartości. Wobec Luftonów zaniżono dolną granicę wiekową wymaganą regulaminowo przy inicjacji. Ciekawe, ilu Luftonów obecnie staje między kolumnami? Są loże, które dla Wilczków organizują zajęcia, warsztaty a nawet wycieczki wolnomularskie. Może to dla nas dobry pomysł? Zawsze, a w tym wyjątkowym dniu dla naszych Pociech wszystkiego dobrego! Może wśród nich właśnie wyrasta Czcigodny lub Wielki Mistrz. Warto o tym pomyśleć :-) Może warto też na ten temat deskę napisać…. http://www.masonicdictionary.com/lewis.htm

Ł

„Ł” jak Łańcuch Jedności. Jest to między innymi symbol dążenia BB:. i SS:. do solidarności ponad wszelkimi podziałami, solidarności ponadnarodowej, ponadwyznaniowej. To wyraz miłości i wzmacniania więzów braterskich, solidarności, łączność poprzez tradycję z pokoleniami poprzedzającymi. Łańcuch jedności tworzony jest w sposób widzialny przez wolnomularzy na zakończenie rytualnego posiedzenia loży. Tworzą do wolnomularze, stojąc w kole, trzymając się za skrzyżowane przed sobą ręce, podając prawa rękę Bratu lub Siostrze stojącej po lewej stronie. Równocześnie Łańcuch Jedności w sposób symboliczny umożliwia jedność ze wszystkimi wolnomularzami w czasie i przestrzeni. Jest to jeden z momentów, kiedy w Świątyni zdejmuje się białe rękawiczki. Podczas prac w Świątyni wszyscy jesteśmy sobie równi. Równość dotyczy zarówno sposobu komunikowania się - znana nam zasada triangulacji, jak i sposobu uczestnictwa w łańcuchu braterskim. Łańcuch jedności w sposób symboliczny wskazuje, na czym powinna się opierać wspólnota ludzka - na nieprzerwanych, równych sobie i głębokich relacjach oraz pełnym zaufaniu względem siebie. Jednoczy Wolnomularzy poza czasem i przestrzenią. Ręce połączone w Łańcuchu są fundamentem trwałości i braterstwa, które winny królować na Ziemi. Każdy Wolnomularz stanowi równe sobie narzędzie transmisji, które symbolizuje życie i twórczą energię, wspólnotę myśli i serca. Energia ta rozchodzi się po wszystkich ogniwach, a każdego z nas napełnia potencjałem, który wytwarza się, gdy jednostki jednoczą się w Łańcuchu. Równość dotyczy nas również względem tajemnicy wolnomularskiej, traktowanej przede wszystkim jako ważny i szczególny element kształcenia ducha i charakteru, nauka dyskrecji i taktu. Równość obowiązuje nas wszystkich w przestrzeganiu tych tajemnic. W strefie sacrum przysięgamy wszakże o jej dochowaniu

M

„M” jak Młotek. Symbol pracy i działania, również władzy siły i mocy. Określenia tego używa się również w loży na określenie jej trzech najwyższych urzędników. Urząd dzierżącego młotek czcigodnego bywa określany mianem „Pierwszego Młotka”, zaś w odniesieniu do obu Dozorców ( I i II Dozorca)używa się niekiedy terminów „Drugi i Trzeci Młotek”. W czasie posiedzeń loży wolnomularskiej uderzenie młotkiem inicjuje i kończy posiedzenie. Młotek i dłuto, pierwotnie używane do obróbki kamienia, symbolizują proces oczyszczania wnętrza człowieka z wad i niedoskonałości, symbolizuje również sumienie wolnomularza. Ciężki młot drewniany używany był do układania i ubijania kamieni. W przeciwieństwie do młotka używanego do cięcia kamienia, ten był tępo zakończony z obu stron. Jest to jeden ze stosowanych w wolnomularstwie symboli śmierci. W trzecim stopniu wtajemniczenia wolnomularskiego, drewniany młotek przybiera kształt z cylindryczną główką i kwadratowym zakończeniem. Pojawia się często już na dawnych ilustracjach masońskich jako młotek mistrza. Używany przez wolnomularzy operatywnych, którzy za jego pomocą kierowali dłutem. W masonerii spekulatywnej narzędzie symbolizujące korygowanie nieregularności, osłabianie złośliwości i szkodliwości, a także umiarkowanie.

N

I dla Was Kochani, ze specjalną dedykacją!

https://www.youtube.com/watch?v=uCmjyt7ZmWc

O znaczeniu kolorów w wolnomularstwie już pisaliśmy („F” jak Flaga). Ale ten kolor jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

„N” jak Niebieski. Ten najbardziej niematerialny kolor oznacza wierność, prawość, przyjaźń, życzliwość i niebo. W wielu kulturach starożytnych uchodzi za kolor bogów i magiczny kolor ochronny. Był symbolem nieśmiertelności i pierwiastka duchowego. W wolnomularstwie barwa niebieska zarezerwowana jest dla lóż, w których odbywają się prace i nadawane są trzy pierwsze stopnie wtajemniczenia, czyli Ucznia, Czeladnika i Mistrza. W odniesieniu do wolnomularstwa symbolicznego mówi się o „loży niebieskiej” czy „niebieskim wolnomularstwie”. Posługiwanie się niebieskim kolorem przez dawnych wolnomularzy miało przysparzać wolnomularstwu godności, toteż później wskazywano, że wolnomularski fartuszek jest „bardziej honorowy niż Gwiazda i Podwiązka”, bowiem niektórzy autorzy próbowali sugerować istnienie związków między używaniem koloru we wczesnym wolnomularstwie angielskim a kolorem wstęgi brytyjskiego Orderu Podwiązki (Most Noble Order of the Garter - najwyższy order brytyjski i jeden z orderów domowych dynastii panującej; trzecie w hierarchii odznaczenie brytyjskie. Wyższe miejsce zajmują jedynie Krzyż Wiktorii oraz Krzyż Jerzego). Wspominane często w Biblii „niebieskie sklepienie nieba” tworzące „ozdobiony gwiazdami baldachim” zostało zaadaptowane w loży wolnomularskiej jako emblemat powszechności i bezgraniczności. Kolor niebieski został też przyjęty w wielu Wielkich Lożach jako specjalny kolor regaliów urzędników lożowych. W świątyniach wolnomularskich przyjęło się, że sklepienie stylizowane jest na firmament niebieski z niezliczonymi gwiazdami. Określenie jako gwiaździste lub lazurowe sklepienie świątyni stanowi próbę nawiązania do idei mikro i makrokosmosu. Wyobrażenie sklepienia pojawia się też w wielu wolnomularskich stopniach i Zakonach, w tym zwłaszcza związanych z Royal Arch. Symboliczne znaczenie kolorów definiuje „niebieski” jako nieograniczona niczym ogromna przestrzeń błękitnego nieba, to niezmierzona toń oceanu, to blask rozjaśnionego słońcem powietrza. Niebieski to kolor osób inteligentnych i twórczych, parających się kreowaniem własnej przestrzeni i własnego życia. To także ludzie, którzy chcieliby po sobie coś zostawić, którzy chcą zapisać się w pamięci innych, jako społeczni działacze, uzdrawiacze, artyści, pisarze i ..... Wolnomularze z LK ?. Chcemy coś po sobie na błękitnym tle i wspólnymi pracami pozostawić ???. More about blue: http://www.masonicdictionary.com/blue.html

Ń

Kordian Krukowski z dedykacją dla Ciebie :-)

„Ń” - dziewiętnasta litera alfabetu polskiego. Litera oznaczająca spółgłoskę „ń”, spółgłoska przedniojęzykowa, miękka, nosowa. „Ń”, -eń, cząstka dodawana do przyimków, tworząca wyraz znaczeniowo równoważny połączeniu przyimka z formą niego, np. doń znaczy to samo co do niego, odeń znaczy to samo co od niego.

"Ń" jak masoŃski". MasoŃski alfabet (kryptograficzne pismo, którego używano dawniej do sporządzania korespondencji wolnomularskiej. Istniało wiele alfabetów masoŃskich w zależności od stopnia wtajemniczenia), armaty masoŃskie, chrzest masoŃski, prasa masoŃska, katechizm masoŃski, uczta masoŃska, symbole, rytuały, zwyczaje duch i zasady masoŃskie, wszytsko, co masoŃskie...

MasoŃki, masoŃska, masoŃskie, przeciwmasoŃskie, czyli jakie? Jestem mniej, czy bardziej masoŃski, masoŃska? Czyli jaki, jaka? Komu to oceniać, kto ma prawo o tym decydować? Wiek, doświadczenie, tytuły? Zatem kilka słów o znaczeniu bycia masoŃskim, według słownika wolnomularsksiego…

Znaczenie masoŃskiego związku tkwi w tym, że pokrewne sobie duchy i ludzie o tych samych zapatrywaniach i zasadach, wyrwane z rozproszenia i złączone do wspólnej pracy, świadomie lub nieświadomie tworzą rdzeń i siłę rozwoju do obudzenia się nauk i początku walki prawdy z błędem, prawa z gwałtem, powszechnego dobra z jednostronnym wyzyskiem, walki światła z ciemnością. MasoŃski, czyli jaki? Domagający się poznania prawdy, oświaty, gorliwego szukania światła i pielęgnowania nauki. Poszanowanie dla prawa obyczajowego, ćwiczenie się w cnocie i w zasadach sprawiedliwości i braterstwa. MasoŃska praca nad usposobieniem i charakterem, żądająca sprawiedliwych owoców wewnętrznego zbudowania, czynów miłości bliźniego, rozkrzewienia powszechnego dobrobytu. To budowanie świątyni pojedynczego życia, budowania dla ogółu, a to przez wskrzeszanie idei ludzkości jako wyższej całości, która wszystkie jednostki, społeczeństwa i narody obejmuje przez ustawiczne tworzenie z wiecznego źródła życia rozumu i istotności człowieka – oto praca masoŃska. MasoŃski, to wolny do stanowienia o sobie, wolność myśli i sumienia. MasoŃski, to zachęcający do poznania siebie, panowania nad sobą, uszlachetnienia, a zatem do mądrości, siły i piękna. MasoŃski, czyli splatający w łańcuchu jedności do wiernej przyjaźni , obowiązujący do umiarkowania, stałości, roztropności, do współczucia i pracy nad ludzkim dobrem, nawiązujący do wolności od szału i zabobonu. MasoŃski, to równy, braterski, wspierający ubogich, miłujący prawdę, krzewiący wolność…. Jest takie powiedzenie: „Raz mason, zawsze Mason”. Czasami spotykamy Profanów bardziej masońskich, niż sami masoni. Wszyscy razem i każdy z osobna niech odpowie sobie na pytanie, co to znaczy być masoŃskim? Człowiekiem wolnym i dobrych obyczajów, kochającym ludzkość, biednych i bogatych, z szacunkiem dla pracy umysłowej jak i fizycznej, będącym ponad podziałami, wspierających się w potrzebie wszelkiej, bez dbania o wpływy i wewnętrzne selekcje na mniej lub bardziej masoŃskich. Każdy daje coś o siebie, tak jak czuje, jak mu serce, dusza i rozum podpowiada, jakimi dysponuje narzędziami i możliwościami - dokłada swój bardziej lub mniej ociosany kamień masoŃski do budowania tej świątyni, po prostu to co ma, aby to bycie masoŃskim wspólnie budować....

O

„O” jak Orzeł, Oko Boga. Jako znak Niebios, orzeł oznacza panowanie i siłę, symbol mocy, dumy i dostojeństwa. Uchodzi za ptaka solarnego, królewskiego i pana przestworzy. Był emblematem Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (Patroni wolnomularzy). Orzeł, w niektórych dawnych ujęciach, podobnie jak feniks, może się odmładzać i podobnie jak on, jest nieśmiertelny. Chrześcijańskie przedstawienie Orła to istota światła i słońca. To, co fascynujące, to jego bystre oko, które wszystko widzi. Orzeł jest emblematem pojawiającym się dość często w wolnomularstwie, w symbolice stopni wyższych. W 1758 roku wprowadzony został orzeł dwugłowy, stanowiący obecnie godło Szkockiego Dawnego i Uznanego Rytu. Dwugłowy orzeł, trzymający w szponach miecz i nakrytą złotą koroną został też przyjęty na znaczenie najwyższego, 33. Stopnia w tym rycie. Imieniem orła bywa też czasem określany sekretny uścisk mistrza masońskiego. Synonim słowa „orzeł” w odniesieniu mistrza w danej dziedzinie: arcymistrz, as, cudowne dziecko, czempion, czołowy przedstawiciel, demon, fenomen, figura, geniusz, gwiazda, indywidualność, koryfeusz, król, luminarz, mistrz, mocarz, nestor, osobistość, prominent, prymus, przodownik, rekordzista, sława, tuz, tytan, wedeta, wielki człowiek, wielkość, wirtuoz, znakomitość, zwycięzca.

More about eagle: http://www.masonicdictionary.com/doubleeagle.html

P

„P” jak Pelikan. Jest symbolem życzliwości, miłości rodzicielskiej, ale też ofiary, śmierci i zmartwychwstania. Według legendy, pelikan miał rozrywać swoją pierś i aż do śmierci karmić młode własną krwią. W tradycji chrześcijańskiej jest symbolem opatrzności Bożej, ojcowskiej miłości, ofiarności, poświęcenia się i śmierci Chrystusa. Mówiąc w „Boskiej komedii” o Janie Ewangeliście, Dante pisał: „Oto ten, który skłaniał niegdyś lica na przenajświętsze łono pelikana”. Dawniej w kościołach umieszczano niekiedy nad krucyfiksem figurę pelikana z napisem „Stałem się podobny do pelikana”. Dla alchemików był on symbolem kamienia mądrości, który rozpuszczając się, pomagał zamienić ołów w złoto. W wolnomularstwie jest jednym z głównych symboli w stopniach różokrzyżowych. W dawnych obrzędach stopień Rycerza Różanego Krzyża nosił niekiedy nazwę Rycerza Pelikana.

Q

„Q” - Quatuor Coronati (Czterej Ukoronowani), czyli Czterech Ukoronowanych Męczenników. Określenie odnosi się do dwóch grup męczenników za czasów prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana. W dawnym kalendarzu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego, pamiątkę ich męczeństwa obchodzono 8 listopada. Legenda głosi, iż czterej żołnierze rzymscy, Sewer, Sewerian, Karpofor i Wiktoryn odmówili złożenia ofiary pogańskiemu bóstwu, za co zostali ukarani chłostą, podczas której zmarli. W drugiej wersji chodziło o pięciu rzemieślników z Panonii, którym cesarz Dioklecjan zlecił wykonanie posągu pogańskiego bóstwa. Jako chrześcijanie, Symforian, Klaudiusz, Nikostrat i Symplicjusz odmówili wykonania polecenia, na skutek czego 8 listopada 298 roku zostali zamknięci w ołowianych trumnach i wrzuceni do Dunaju. Czterej ukoronowani męczennicy pojawili się jako święci patroni kamieniarzy już u średniowiecznych muratorów, a za pośrednictwem pozostawionych przez nich dokumentów trafili do masonerii spekulatywnej.

http://www.masonicdictionary.com/fourcrown1.html

R

„R” - „Róg Obfitości”. Pozostałość staroegipskiego kultu Apisa i starokreteńskiego kultu byka reprezentowanego w przedstawieniach graficznych przez rogi. Dalej, róg obfitości związano z innymi zwierzętami. Według mitologii greckiej, Zeus w młodości był karmiony mlekiem kozy Amaltei. W dowód wdzięczności bóg umieścił ją później jako jedną z konstelacji na niebie, a jeden z jej ułamanych rogów miał moc spełniania każdego życzenia i stąd nazywany jest rogiem obfitości. Jako symbol obfitości i płodności bywa kojarzony z Nilem i łzami Izydy. W wolnomularstwie symbol ten bywa umieszczany na klejnocie Diakona. Klejnot, to noszona na szyi i najczęściej zawieszania na końcu szarfy metalowo ozdoba, niekiedy emaliowana lub wysadzana drogimi kamieniami. Jest to emblemat przedstawiający herb loży, znak stopnia wolnomularskiego BB:. lub SS:. Lub sprawowanego w loży urzędu. Oznaki władzy urzędników nazywane są również klejnotami ruchomymi. Do ich zawieszenia służą z reguły trójkątne kołnierze. Na przykład klejnot Cz:. M:. ma kształt węgielnicy, I Dozorcy poziomicy, II Dozorcy pionu, Sekretarza – dwóch skrzyżowanych piór, Skarbnika – skrzyżowanych kluczy. Na przykład, swoistym odpowiednikiem architekta, ekonoma lub mistrza bankietów i agap jest w tradycji anglosaskiej urząd „stewarda”, odznaczonego rogiem obfitości w centrum cyrkla i węgielnicy.

S

Piękna, wyjątkowa i nawet powiem, niezmiernie szczera definicja… Wybieram tę trudną drogę bowiem nie ma rzeczy niemożliwych ….

„S” jak Schody Kręte – w przeciwieństwie do schodów prostych, które nie skrywają na szczycie żadnej tajemnicy, schody kręte mogą dla wspinającego się stanowić sekret. W ich przypadku praktycznie każdy krok może prowadzić w nieznane. Dla jednych może to być droga samych zaszczytów, dla innych pełna bólu i rozczarowania. Na wejście na schodach krętych może odważyć się tylko ten, kogo cechuje odwaga, głęboka wiara we własne człowieczeństwo. W wolnomularstwie stanowią symbol wzrostu umysłowego, życia duchowego, nauki, studiów i poszerzania horyzontów. Jest to symbol charakterystyczny dla Czeladników i nawiązujący do przekazu ST (1 Krl 6, 8 – Budowa Świątyni Salomona). Schody kręte są też symbolem odwagi masońskiej. Schody składają się ze stopni. Lecz w wolnomularstwie stopnie (więcej informacji: http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/symbolika/item/269-trzy-schody-swiatyni ) zostały zadeklarowane podczas Unii z 1813 roku, gdzie ustalono, iż wolnomularstwo składa się z trzech stopni: Ucznia, Czeladnika i Mistrza wolnomularskiego. Stopnie Ucznia i Czeladnika były nadawane w wolnomularstwie co najmniej już od 1696 roku, a trzeci został do nich dodany w 1726. Obok nich już od samego początku praktykowanych jest wiele stopni pobocznych (stopnie wyższe związane z różnego typu Zakonami zrzeszającymi wolnomularzy). Synonim dla schodów: np. możliwość przejścia z poziomu na poziom: klatka schodowa, schodki, schodnia, stopnie; np. w kontekście przeciwności: przeciwności, trudności, utrudnienia; np. schody w formie pieszczotliwej:  schodek, schodki lub  np. jako poziomy czegoś: poziomy, szczeble. Synonim dla stopni np. w odniesieniu do rozwoju: etap, faza, format, głębia, głębokość, ilość, intensywność, jakość, miara, miejsce, nasilenie, natężenie, poziom, procent, skala, stadium, stan, szczebel, wielkość, wymiar, wysokość, zaawansowanie, zakres, zawartość. More about degree: http://www.masonicdictionary.com/degree.html

„S” jak „Star Wars” Film, saga Gwiezdne Wojny z 1977 roku, który zapoczątkował serię science fiction, w której wielu zagorzałych fanów i obserwatorów doszukuje się aspektów nawiązujących do wolnomularstwa. Związki te miałyby istnieć zwłaszcza w przedstawionej tam potrójnej próbie, po przejściu której Luke Skywalker może dopiero zostać Rycerzem Jedi. Próba ta ma być analogiczna do trójstopniowej próby związanej z inicjacją i wtajemniczeniem wolnomularskim. I tak, „zakon” to zakon, „rada Jedi”„poddawanie próbie”, „padawan, czytaj uczeń”, „mistrz” to mistrz,  „miecz świetlny” czyli szpada (w wolnomularstwie szpada, symbol rycerza, królewskiego żołnierza, urzędnika w armii, dżentelmena i obrońcy słabszych. Obecnie oznacza walkę, którą powinni podjąć wolnomularze w obronie prawdy i sprawiedliwości).  I oczywiście walka o ideę, walka dobra ze złem, walka o prawdę. Uwielbiam GW, a najbardziej „Łotr 1” i sentencję „Moc jest we mnie silna, a ja jestem silny Mocą”. Nie można zapomnieć o Marszu Imperialnym by John Williams. I jeszcze w ramach uzupełnienia: Imperator, to historyczny tytuł rzymskich wodzów i cesarzy, nadawany w niektórych strukturach różokrzyżowych osobom stojącym na czele Zakonu. We współczesnych dokumentach Anticus Mysticus Ordo Rosae Crucis wskazuje się, ze imperator „jest prawnym Prezesem Zarządu Najwyższej Loży, która skupia wszystkie Wielkie loże. Jest on również gwarantem tradycji różokrzyża, która wyraża się w naukach i rytuałach AMORC. Imperator jest wybierany przez członków Rady Najwyższej na okres pięciu lat z możliwością reelekcji, w wyniku większościowego głosowania.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9NsxW10joM

Ś

„Ś” jak Świecznik. W loży wolnomularskiej obowiązkowo znajdują się trzy świeczniki przypisane trzem najważniejszym urzędnikom lożowym, Cz:. M:., I i II Dozorcy. W niektórych tradycjach symbol świecznika związany jest z duchowym światłem i zbawieniem. Podobnie i tu te trzy tzw. małe światła symbolizują światło duchowe, które jest obrazem wieczności. W języku symbolicznym, świeczniki określane bywają czasem mianem gwiazd. Światła Loży to określenie odnoszące się do najważniejszych Urzędników, do których zaliczają się Czcigodny, I i II Dozorca, Mówca i Sekretarz. Sprawiedliwą i Doskonałą Lożę Kultura oświeca pięć Świateł. Jest to pięciu pierwszych Urzędników Loży. Trzy główne światła symboliczne to: Księga Prawa — symbol powinności wolnomularskich, Węgielnica — symbol precyzji myśli i prawości postępowania, Cyrkiel — symbol miary, której zawsze musimy przestrzegać w stosunkach z bliźnimi i mądrości, która —w starożytnym sensie — oznacza trafną ocenę rzeczy i nienaganne postępowania. Do Wielkich Świata nasz zakon zalicza: Świetlisty trójkąt, czyli Deltę (literę grecką), symbol nauki, która oświeca Mularzy. Świetlisty Trójkąt, umieszczony jest na Wschodzie, w jego środku widnieje otwarte oko — znak świadomości, albo Tetragram. Gwiazda Płomienista, umieszczona na Północy, jest także wielkim Światłem, ale jej symboliki nie ujawnia się Uczniom. Światło stanowi przede wszystkim symbol życia, radości i bezpieczeństwa. More about light: http://www.masonicdictionary.com/light.html

T

„T” jak Tęcza. Zgodnie z definicją, tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne, występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku, widocznego, gdy Słońce lub Księżyc oświetla krople wody w atmosferze ziemskiej. Tęcza powstaje w wyniku rozszczepienia światła, załamującego się i odbijającego wewnątrz kropli wody (np. deszczu) o kształcie zbliżonym do kulistego. Jakaż to niezwykle masoŃska definicja tęczy…W wielu tradycjach tęcza uchodziła za widzialny znak łączności między ziemią a niebem. Miedzy światem doczesnym a transcendencją. Jako znak łaski Bożej tęcza była zjawiskiem, które ujrzał Noe i jego bliscy w chwili, gdy po czterdziestodniowym potopie opuścili arkę. W średniowieczu tronujący na tęczy Chrystus uchodził za ostatnią z piętnastu oznak sądu. Tęcza jest znakiem nadziei używanym w wolnomularstwie środkowoeuropejskim doby oświecenia. Symbol tęczy jest elementem charakterystycznym dla emblematów Royal Ark Mariner, barwę tęczy mają również wstęgi używanych tam insygniów oraz obszycia fartuszków.

U

„U” jak „Ul” . Ul, w chrześcijańskim średniowieczu”, był symbolem prawego życia w doskonałej wspólnocie. Stanowił symbol społecznego obowiązku, wzajemnej miłości i przyjaźni. W analogicznym znaczeniu bywał niekiedy używany jako symbol wspólnoty tworzonej przez wolnomularzy. Z reguły jednak ul pszczeli i pszczoła są symbolem skrzętności, pracowitości, pilności oraz regeneracji i odrodzenia. Odgrywa ważną rolę w trzecim stopniu wtajemniczenia, gdzie ma ilustrować pracę loży. Oznacza to, że wolnomularze powinni kontynuować zdobywanie wiedzy na wszystkich etapach życia. Symbol ula uświadamia, że choć pojedyncza pszczoła może robić bardzo mało, to jednak dzięki współpracy dokonują one wielkich dzieł. Analogicznie jest w wolnomularstwie. Pszczoła jest natomiast symbolem pracowitości, pilności, porządku i altruizmu. „Idź do pszczoły i przekonaj się, z jaką pilnością i powagą spełnia swoją prace! Wynik jej trudu jest pożyteczny zarówno dla królów, jak i dla biedaków. Dlatego lubi się ją i ceni jej cudowną, mimo mizernej postaci, zręczność” (Prz 6,8). Jak lew uważany jest za króla zwierząt, orzeł za króla ptaków, tak pszczoła za królowa owadów. Jest symbolem solarnym i istotą oczyszczoną przez ogień. Pszczoły są również jednym z symboli nieśmiertelności, gdyż – jak wierzono dawniej – umierają z początkiem zimy aby wiosną ponownie zbudzić się do życia.

http://www.masonicdictionary.com/beehive.html

„V” – Vincere Aut Mori – Dewiza “Zwyciężyć lub umrzeć” haftowana niekiedy na szarfach wolnomularskich wyższych stopni wtajemniczenia. Po raz pierwszy pojawiła się przypuszczalnie w symbolice systemu z Clermont, gdzie towarzyszył jej obraz sztyletu w wieńcu z płomieni. W polskiej tradycji niepodległościowej było to hasło konfederatów barskich i żołnierzy Kościuszki, toteż czarnymi wstęgami z napisem Vincere Aut Mori przepasywali się Bracia w trzecim stopniu wtajemniczenia Wolnomularstwa Narodowego stworzonego przez Łukasińskiego. Wolnomularstwo Narodowe pod kierownictwem Łukasińskiego chciało zjednoczyć i spotęgować ducha narodowego w całej Polsce, a szczególnie w wojsku. Organizacja ta, zrzeszająca głównie wojskowych, została powołana 3 maja 1819 roku w mieszkaniu byłego oficera Jakuba Szredera przez kilka członków lubelskiej Loży Wolność Odzyskana. http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/masonskie-deski/item/469-waleriana-lukasinskiego-wolnomularstwo-narodowe

Znane sylwetki wolnomularskie - Walerian Łukasiński:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Walerian_%C5%81ukasi%C5%84ski

W

„W” jak "Wolność". To pojęcie subiektywne, indywidualne, to również odpowiedzialność, przejawia się w zmysłach i otaczających nas żywiołach. Przybiera różne postacie, jest podstawą i pochodną wielu zdarzeń, jest wartością i dotyka wielu wartości. Wolność to stan, piękno, harmonia ciała, duszy i umysłu, początek, pokój, tęsknota, marzenie, diament do oszlifowania, doniosłość, pokora i cnota. Nie ogranicza się do bytu cielesnego, fizycznego. Wymaga dojrzałości, odwagi, asertywności, czujności, pewności siebie i poczucia własnej wartości oraz godności. Jest wyborem. To umowa Gentleman Agreement, kwintesencja ludzi wolnych i dobrych obyczajów. Najlepiej smakuje, gdy podana jest ze szczęściem na talerzu. I dodam (Cz:. M:. P. F.): „Jeśli jednak opanujemy tą maszynę (mentioned above i w wolnym tłumaczeniu: life) to naprawdę uczucie nieskrępowanej ale świadomej wolności jest cudowne. Czego sobie i Wam życzę!” I ja również!

X

„X” jak Xicrophagists. Nazwa dość skomplikowana w mowie i piśmie. Odnosi się do Włochów, którzy nie bacząc na potępienie po wydaniu 24 (lub 28) kwietnia 1738 roku przez Klemensa XII pierwszej bulli antymasońskiej (In eminenti), nadal kontynuowali swoje spotkania w lożach, ale chcąc uniknąć restrykcji, dla niepoznaki określali swoje struktury grecką literą X. Użycie tej nazwy miało związek z praktykowaniem w tej strukturze powstrzymywania się od spożywania wina. Prawdopodobnie istnienie samej struktury wiązało się z działaniami Loży Matki Filozoficznego Szkockiego Rytu. Warto wiedzieć, iż Papież Klemens XII, w 1738 roku, kierując się motywami doktrynalnymi i dyscyplinarnymi, bullą In eminenti Apostolatus speculo zabronił przynależności do masonerii pod karą ekskomuniki. Jako podstawowy powód należy wymienić tajność związku. Potępienie tajności i bezwzględnego zachowania sekretu w sprawach organizacji wynikało z tego, że mogło to pociągnąć za sobą ukrywanie przed spowiednikiem wszelkich faktów związanych z działalnością stowarzyszań wolnomularskich. Oczywiście powody te dotyczyły jeszcze aspektów władzy, polityki, ekonomii i społeczeństwa. Można wiele na ten temat w zasobach internetowych odnaleźć…

http://www.masonicdictionary.com/xicrophagists.html

Y

„Y” – dla pitagorejczyków litera Ypsilon stanowiła ważny symbol, gdyż jak tłumaczono, dwa ramiona litery symbolizowały dwie różne ścieżki., którymi może kroczyć człowiek – ścieżkę arete (cnota) i drogę kakia (występek). Podzielona na dwa odgałęzienia przedstawiała więc obraz ludzkiego  życia. Znak ten określano później mianem Litera Pythagorae.

„Y” – czytaj Jalla. Słowo, które Templariusze (http://www.masonicdictionary.com/templarh.html)  mieli zaczerpnąć od Saracenów i używać podczas uroczystej adoracji Bafometa. Bafomet to znana w gnostycyzmie i tzw. wiedzy tajemnej bóstwo o androginicznej postaci półczłowieka-półkozła, które rzekomo czcili Templariusze, co stanowiło jeden z kluczowych zarzutów w oskarżeniu ich o herezję. Bafomet jest przedstawiany jako postać ze skrzyżowanymi kopytami siedząca na globie. Ma wygląd kozła z kobiecymi piersiami oraz skrzydłami wyrastającymi z placów. Na zwieńczonym olbrzymimi rogami łbie Bafometa widnieje pentagram, a na brzuchu spoczywa kaduceusz, symbolizujący drzewo wiadomości dobrego i zła. Opuszczona lewa ręka z napisem „Coagula” (zwiąż) wskazuje półksiężyc na dole, z wzniesiona prawa z napisem „Solve” (rozwiąż) półksiężyc u góry. Postać Bafometa przywrócił historii  Taxil, który o kontynuowanie tego kultu oskarżył wolnomularzy amerykańskich i Pike’a. przewodniczącego ówcześnie Szkockiemu Dawnemu i Uznanemu Rytowi. O Leo Taxil świetną deskę napisał B:. P.F. Warto do niej wrócić, to niezmiernie ciekawa historia o naiwności i manipulacji.

Z

„Z” jak  „Zachód”. Z uwagi na zachodzące słońce, symbolika zachodu związana była z krainą ciemności, mroków i starością. Jest to symboliczne określenie tej strony loży wolnomularskiej, po której znajdują się drzwi, przez które Profan wchodzi do loży. Słowo „zachód” symbolizuje uprzednie życie Profana w ciemnościach. Ciemność to symbol ignorancji etycznej charakteryzujący Profana przed dostąpieniem inicjacji wolnomularskiej. Cała późniejsza droga wtajemniczenia, którą przechodzi B:. lub S:., jest dążeniem ku światłu, choć niekiedy wiąże się z koniecznością wejścia w stan półmroku. Półmrok natomiast to czas przechodzenia z ciemności do światła. Dążenie wolnomularzy do światła jest procesem, dlatego mimo jednorazowego zdjęcia przepaski z oczu inicjowanego, w rzeczywistości nie jest to jeszcze pełne oświecenie, lecz dopiero początek wędrówki. Można więc powiedzieć, że w pewnym sensie środowiskiem procesu inicjacyjnego jest półmrok. Pojawiające się wówczas wątpienia nie należy jednak uważać za powrót do świata ciemności (na zachód), gdyż jest to odwrót płytki i tymczasowy. W katechizmie Ucznia: Gdzie mają miejsca Dozorcy? Na Zachodzie, żeby pomagać Czcigodnemu w pracach i podnoszeniu płac. Jaka jest długość i szerokość Loży? Długość od Wschodu do Zachodu, a szerokość od Północy do Południa, bo masoneria jest uniwersalna……

Ź

„Ź” – Źle wyrobiona zaprawa. Zaprawa wapienna, jak przy budowie materialnych świątyń przez operatywnych wolnomularzy była spoiwem łączącym kamienie, tak też przy budowie świątyni ludzkości jest symbolem miłości braterskiej. Zaprawa źle wyrobiona stanowi natomiast w wolnomularstwie symbol wadliwego przygotowanie, gdyż nie ma w niej wystarczającej liczby składników, bo użyto jedynie piasku, wapnia i wody. Źle przygotowany murarz, stosujący zaprawę źle wyrobioną nie gwarantuje swojej budowie trwałości. Właściwe przygotowanie zaprawy nie gwarantuje wprawdzie sukcesu, ale czyni go możliwym. W wolnomularstwie symbol zaprawy wapiennej przypisany jest do symboliki stopnia Mistrza. I tu pozwolę sobie wrócić do cytatu (http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/publicystyka/item/504-wywiad-z-czcigodnym-mistrzem-lozy-gwiazda-morza) z wywiadu z Czcigodnym Mistrzem Loży Gwiazda Morza: „Prawdziwego Mistrza Wolnomularskiego poznaje się nie po jego dziełach, ale po dziełach jego Uczniów.” I jeszcze do Deski B:. Piotra o relacji Mistrz – Uczeń. Warto przeczytać!

Ż

„Ż” jak Żywioł filozoficzny, czyli Alchemiczne zasady, którymi są rtęć, sól, siarka, symbolizowane odpowiednio przez bicz, sztylet i łańcuch. Ich suma tworzy obraz świata, przy czym siarka symbolizuje energię, rtęć oznaczała jej płynność a sól stałość. Sztylet, w ujęciu symbolicznym oznaczał wiarę, ale jednocześnie jest symbolem zemsty, zawiści i zwątpienia….

A jak „Abrakadabra”, B jak „Baranek”, C jak „Chaos”,  D jak „Drabina Jakubowa”, E jak „Egregor”, F jak „Flaga”, G o B:. Waldemarze Gniadku, H jak „Heksagram”, I jak „Izba”, J jak „Jajo”, K jak „Kalendarz”, L jak „Lufton”,  Ł jak „Łańcuch Jedności”, M jak „Młotek”, N jak „Niebieski”. Ń jak „Masoński”, O jak „Orzeł, Oko Boga”, P jak „Pelikan”, Q jak „Quatuor Coronati (Czterej Ukoronowani”), R - „Róg Obfitości”, S jak „Schody Kręte”,  S jak „Star Wars”, Ś jak „Świecznik”, T jak „Tęcza”, U jak „Ul”, V – „ Vincere Auy Mori”,  W jak "Wolność", X jak „Xicrophagists”, Y jak „Jalla”, Z jak  „Zachód”, Ź – „Źle wyrobiona zaprawa”, Ż jak „Żywioł filozoficzny”.

Ostatnio zmieniany czwartek, 27 lipiec 2017 17:41
Więcej w tej kategorii: Symbolika Księżyca »

Skomentuj

Upewnij się, że uzupełnisz wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*). Możesz używać podstawowych znaczników html.Wykonaj zadanie w okienku poniżej, żeby dodać komentarz

My na Facebooku

Subskrybuj nasz newsletter

Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w polskiej i nie tylko masonerii? Zapisz się na newsletter.

Najczęściej czytane

Wielki Wschód Polski 1910-18

13 Lis 2015 historia masonerii

Masońska symbolika dla laika

13 Lis 2015 Symbolika