Jul 17, 2019 Last Updated 9:01 PM, Feb 20, 2019

G. Andrzejczyk - Bruno. Bioety…

Od Redakcji - nie sposób w krótkim teście opowiedzieć o jakieś dzi...

Adam Witold Wysocki nie żyje

Płaczmy, płaczmy, płaczmy lecz nie traćmy nadziei. Wolnomularstwo Polskie, a sz...

O masonerii we Wrocławiu

Zapraszamy na spotkanie z wolnomularzem, członkiem jednej z polskich lóż...

Czy masoni są wrogami religii?

W prasie polskiej pojawiły się wiadomości sugerujące, że masoni starają się utworzyć coś w rodzaju "lobby antyreligijnego" w Brukseli ( http://www.rp.pl/artykul/435215.html ). Wypada w tym kontekście sprecyzować, że swoisty antyklerykalizm jest cechą wyłącznie niektórych obediencji, w tym Wielkiego Wschodu Francji. Nie można go natomiast przypisywać masonom w ogóle: Wielka Loża Francji (do której sam należę) ma w tej kwestii bardziej umiarkowane stanowisko. Celem jego zilustrowania, zamieszczam oświadczenie Alaina Graesel, Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Francji. Zostało ono wydane dwa lata temu w związku z dyskusją, jaka przetoczyła się przez Francję w związku z przemówieniem Prezydenta Nicolasa Sarkozy wygłoszonym w Rzymie, a dotyczącym możliwości redefinicji zasady laickości państwa. W dyskusji tej Wielka Loża Francji zdystansowała się od zdecydowanie negatywnego stanowiska kilku innych obediencji.

Oświadczenie Wielkiej Loży Francji

Wielki Mistrz - Alain GRAESEL
Reakcja na przemówienie Pana Prezydenta Republiki na temat laickości wygłoszone na Lateranie.

Wielka Loża Francji jest obediencją silną w 780 lóż i prawie 28000 masonów, wyznających wartości humanistyczne, praktykujących metodę duchową niedogmatyczną, która nie odnosi się do żadnej religii, przyjmującą do swoich lóż wierzących wszystkich wyznań, jak też i niewierzących.

W samym sercu tej metody znajduje się wolność każdego – jako warunek wolności wszystkich – i Wielka Loża Francji nie narzuca w swoich lożach żadnych szczególnych przekonań politycznych i/lub religijnych, odrzucając wprost ale stanowczo – i to we wszystkich wypadkach – postawy ekstremistyczne lub integrystyczne, które ocenia ona jako nieprzystające do poszanowania godności ludzkiej.

Wielka Loża Francji uznaje wszystkie formy refleksji – filozoficznej, naukowej, etycznej… - jako przejawy geniuszu ludzkiego i chce sprzyjać ich wyrażaniu. Oto dlaczego spogląda ona z szacunkiem na wszystie rodzaje duchowości i religie, pod warunkiem że przestrzegają one wolność istot ludzkich i że odrzucają wszelki integryzm.

Deklaruje się ona jako sprzyjająca dialogowi wszelkich form myśli i – nie odnosząc się do żadnej z nich w szczególności – chce ona zachęcać do wszelkiej wymiany między filozofiami, naukami, etykami, formami duchowości i religiami, uznając tę różnorodność za bogactwo, a dialog ten za podstawę wspólnego życia wszystkich istot ludzkich i ich niezbędnej solidarności.

Oto przyczyna dla której - poprzez wypowiedzi Wielkich Mistrzów, którzy stali kolejno na jej czele – deklarowała ona swoje bezwzględne poparcie dla zasady laickości w formie wyrażonej w ustawie z grudnia 1905 i w artykule 2 Konstytucji V Republiki, jako dla gwarancji wolności każdego i wszystkich. Wielka Loża Francji jest dogłębnie przywiązana do idei – która, według niej, nie może podlegać jakimkolwiek negocjacjom – że Republika nie może uprzywilejowywać jakiegokolwiek wyznania religijnego.

I to również z tego powodu, że jest ona tak głęboko przywiązana do wolności sumienia każdego i do wartości laickości otwartej, gościnnej i współuczestniczącej, Wielka Loża Francji nie zgadza się na przekształcenie zasady laickości w agresywną formę ideologiczną, polegącą na odsyłaniu wszystkich bez różnicy form duchowości i religii w mroki błędu i stanowiącą potencjalną pożywkę dla integryzmu antyreligijnego, który potępia ona tak samo, jak wszystkie formy integryzmu idelogicznego i religijnego.

To w ten sposób chce ona wprowadzać w życie wartości « Wolność – Równość – Braterstwo », które widnieją na wstępie jej konstytucji i które podziela ona z Konstytucją Republiki Francuskiej.

Wielka Loża Francji
Alain Graesel
24 stycznia 2008

Skomentuj

Upewnij się, że uzupełnisz wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*). Możesz używać podstawowych znaczników html.Wykonaj zadanie w okienku poniżej, żeby dodać komentarz

My na Facebooku

Subskrybuj nasz newsletter

Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w polskiej i nie tylko masonerii? Zapisz się na newsletter.

Najczęściej czytane

Wielki Wschód Polski 1910-18

13 Lis 2015 historia masonerii

Masońska symbolika dla laika

13 Lis 2015 Symbolika